Skompletowanie nietypowych danych przestrzennych wymaga pracy w terenie z GPS. Od szeregu lat w ten sposób weryfikujemy i wzbogacamy informacje drogowe, turystyczne, przyrodnicze i inne na naszych mapach. Tą samą metodą można zebrać informacje o lokalizacji nowych punktów sprzedaży.

Cechy techniczne map
Treść map
 • praca z urządzeniami zapewniającymi dokładność 2–5 metrową
 • ślady (tracki) przejść lub przejazdów, samochodem lub rowerem,
  z próbkowaniem co 2 m
 • punkty interesujące (POI), np. sklepy, wraz z atrybutami
  stosownymi do potrzeb
 • pliki xls, csv, shp, gpx, kml, kmz, dxf
 • tabele pomiarów dalmierzem laserowym
 • ślady wraz z datą i godziną pomiaru, przydatne w weryfikacji przebiegu dróg i szlaków oraz w kontroli wykonania pracy
 • punkty, określające położenie z dokładnością mapy 1:25 000, ze stylami zawierającymi informacje o szeregu specyficznych atrybutów, jak kategoria obiektu, nazwa, cechy szczególne, przynależność administracyjna
 • punkty sprzedaży, wraz z adresem, lokalizacją, wielkością i branżą.
  Do połączenia z firmową bazą danych
 • odległości i azymuty punktów
zbieranie z GPS śladów i punktów

całość

rower z urządzeniem GPS

całość

mapa wynikowa
ze śladami i punktami

całość

tabela wynikowa z punktami

całość

praca z kamerami i z GPS

całość

praca ze stojakiem
samochodowym pod laptop z GPS

całość

analiza wyników pracy w terenie
prosta

całość