Państwa dane przestrzenne możemy zwizualizować na mapie, tworząc barwny, czytelny i przejrzysty obraz Państwa infrastruktury w terenie.

Cechy techniczne map
Treść map
 • pliki wektorowe pdf z georeferencją i warstwami, skalowalne bez utraty
  jakości
 • możliwość włączania i wyłączania dowolnej z warstw pdf
 • plik rastrowy pdf, jpg lub tiff
 • rozmiar od 10 x 10 cm do 3 x 3 m lub więcej, rozdzielczość stosowna
  do finalnego wykorzystania
 • kolorystyka dopasowana do potrzeb
 • na pierwszym planie infrastruktura, sieć punktów sprzedaży
 • w podkładzie kompletna treść topograficzna lub wyselekcjonowana
 • możliwość wykorzystania w procesie inwestycyjnym
 • ułatwia zarządzanie

Przykładowe wizualizacje, jakie możemy Państwu zaoferować:

infrastruktura wodno-ściekowa
całość

infrastruktura telekomunikacyjna
całość

infrastruktura drogowa
całość

infrastruktura pożarnicza
całość

sieć bankomatów
całość

sieć punktów sprzedaży
całość