Urzędom, samorządom, organizacjom pozarządowym i firmom polecamy audioprzewodniki i informatory NaviWay
na telefony komórkowe.

Cechy techniczne map
Treść map
 • system Android
 • działa off-line, bez zasięgu internetu, telefonii i GPS
 • możliwość korzystania z dodatkowych informacji on-line
 • aktywne telefony i linki www
 • komunikaty głosowe
 • zapisywanie śladów GPS i punktów z informacjami
 • wyświetlanie dodanych śladów w formacie KML
 • szczegółowa mapa turystyczna rastrowa w tle, skalowalna do kilku poziomów w górę i w dół
 • obiekty interesujące z bogatymi opisami, fotografiami, nagraniami dźwiękowymi, aktywnymi telefonami i linkami www poszerzającymi zakres informacji
 • zestaw informacji o regionie, reklama produktów
 • 5 wersji obcojęzycznych

Przykładowe ekrany z rozwiązaniami, jakie możemy Państwu zaoferować:

mapa przeglądowa

całość

mapa główna

całość

obiekt z nazwą na mapie

całość

Więcej informacji o przewodnikach na telefony komórkowe – na witrynie www.naviway.pl.