Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Michał Siwicki realizuje projekt pt.
Nowatorska linia technologiczna do automatycznego generowania map online.

 

Misja i wizja
Naszą misją jest aby ludzie z całego świata mieli natychmiastowy dostęp do porządnych map. Map aktualnych, bogatych w treść, dopasowanych do potrzeb pod względem zasięgu geograficznego, zakresu treści, stylu graficznego, rozmiaru i formatu zapisu.
Misją jest też propagowanie dobrych praktyk w kartografii, utrwalanie dorobku kartografii światowej poprzez stosowanie najlepszych metod kartograficznych. Wypełnienie luki w pokryciu Ziemi dobrymi mapami, czyli obszarów dla których nie jest opłacalne publikowanie map przez tradycyjnych wydawców kartograficznych, map redagowanych ręcznie. Nie zamierzamy ich zastępować i konkurować z nimi.
 
Wizja obejmuje stworzenie portalu online do automatycznego generowania map na żądanie; zaangażowanie w projekt najlepszych naukowców z dziedziny kartografii i geografii; wykorzystanie najlepszego oprogramowania kartograficznego na świecie oraz najlepszej, ciągle rozwijanej i uzupełnianej otwartej bazy danych przestrzennych, czyli OpenStreetMap®; stworzenie portalu zwalniającego klienta z procesu rysowania mapy, za to dającego możliwość pełnej personalizacji, unikalnej na skalę światową.

 

Cele
Strategicznym celem jest przeprowadzenie prac B+R nad stworzeniem rozwiązań informatycznych, zapewniających 100% automatyzację generowania map o najwyższej jakości. W ramach strategii zaplanowano zrealizowanie następujących celów szczegółowych:
* opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań informatycznych zapewniających 100% automatyzację w procesie tworzenia i produkcji map,
* rozszerzenie oferty firmy o działalność w zakresie administrowania nowym innowacyjnym portalem internetowym,
* zapewnienie najwyższej jakości generowanych map,
* dopasowanie się do potrzeb klientów i rozwijanie umiejętności w zakresie korzystania z rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych oraz współczesnych baz danych,
* podniesienia konkurencyjności firmy i zbudowanie rozpoznawalności firmy, jako firmy innowacyjnej, na rynku międzynarodowym.

 

Efekty
Projekt zakłada stworzenie całkowicie nowego procesu technologicznego pt. „Automatyczne generowanie map na żądanie”. Współcześnie, mapy są robione w komputerze przez redaktora i nie ma w tym żadnej automatyzacji. Wynikiem tego całkiem nowego procesu technologicznego będzie powstanie ulepszonego produktu, czyli mapy o nowych cechach. Tymi cechami będą: najwyższa możliwa do osiągnięcia aktualność, bezpośrednia dostępność mapy do natychmiastowego pozyskania, ścisłe dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta, niska cena w stosunku do jakości, dostępność ogólnoświatowa. Klienci oczekują tanich map, zarazem aktualnych oraz poglądowych, czyli dobrze wyglądających, czytelnych, dopasowanych do potrzeb. Nowy produkt będzie szeroko dostępny w sensie geograficznym, oraz szeroko dostępny z uwagi na niską cenę i szybkość pozyskania. Dzięki temu profesjonalne mapy zastąpią te bezpłatne, tam gdzie klientom będzie zależało na jakości, dopasowaniu do potrzeb oraz niełamaniu praw autorskich do map. Nastąpi szersze upowszechnienie porządnych map. Partnerem w projekcie jest wydawnictwo Kartpol Leszek Grzechnik.

 

Dane ogólne:
– nr projektu – RPLU.01.02.00-06-0017/19,
– wartość projektu – 2 250 048,79 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 1 668 925,64 zł,
– początek realizacji – 01.07.2020, koniec – 30.06.2023.

 

Zapytania ofertowe:
– aktualnie brak zapytań.

Świat

OfertaOferta
Opinie i nagrodyOpinie i nagrody
KontaktKontakt