Systematycznie poszerzający się zasób dostępnych danych statystycznych daje możliwość tworzenia prostych
jak i zaawansowanych prezentacji regionu, powiatu lub gminy.

Cechy techniczne map
Treść map
  • pliki wektorowe pdf z georeferencją i warstwami, skalowalne bez utraty jakości
  • możliwość włączania i wyłączania dowolnej z warstw
  • wydruki od A4 do 1 x 1 m i więcej
  • serwer danych
  • zestaw map prezentujących szeroki zakres danych statystycznych, odniesionych do jednostek podziału terytorialnego

Przykładowe mapy, jakie możemy Państwu zaoferować:

mapa rozkładu danej
o powszechnym występowaniu

całość

mapa rozkładu danej
o sporadycznym występowaniu

całość

mapa z diagramami słupkowymi

całość

mapa z diagramami kolistymi

całość