Mapy Polkartu, wydawane niejednokrotnie z Sygnaturą, były wielokrotnie nagradzane na konferencjach i targach branżowych.

I nagroda na Tour Salonie
całość

II nagroda na Tour Salonie
II nagroda na Tour Salonie
katalog

Mapa Roku I miejsce
całość

Przybliżenie

Mapa Roku I miejsce
całość

Targi w Krakowie I miejsce
całość

Mapa Roku I miejsce
całość

Przybliżenie

Produkt Targów Zatur
całość

Nagroda Short List Praga
całość

Nagroda Publiczności MTT Wrocław
całość

Przybliżenie

Nagroda Magellana główna
całość