Możemy udostępnić mapę Polski w każdej skali, o zakresie treści i postaci graficznej zgodnej z Państwa
oczekiwaniem.

Cechy techniczne map
Treść map
 • plik wektorowy pdf, eps lub cdr, skalowalny bez utraty jakości
 • plik rastrowy jpg do www
 • licencja na nakład, dzieło lub nieograniczona
 • niska cena
 • skala i rozmiar dowolne, od 10 x 10 cm do A4
 • grafika własna lub zgodna z Państwa oczekiwaniem
 • plik jpg do akceptacji przez Państwa
 • podział administracyjny
 • najwyższa aktualność, w tym przebiegu autostrad i dróg ekspresowych
 • nazwy krain geograficznych i rzek
 • możliwość dodania dowolnej informacji zgodnie z Państwa oczekiwaniem
 • barwy hipsometryczne lub cieniowanie dla gór, na żądanie

Przykładowe mapy, jakie możemy Państwu zaoferować:

.
całość
przybliżenie
mapa Polski 1:4 000 000
– rozmiar A4

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:5 000 000
– rozmiar 14 x 12 cm

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:6 000 000
– rozmiar 12 x 10 cm

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:8 000 000
– rozmiar 9 x 8 cm

całość

Przybliżenie

.
całość
przybliżenie
mapa fizyczna Polski

całość

Przybliżenie

mapa administracyjna
Polski z województwami

całość

Przybliżenie

mapa administracyjna
Polski z powiatami

całość

Przybliżenie

mapa hipsometryczna
Polski

całość

Przybliżenie

mapa drogowa Polski

całość

Przybliżenie

mapa tematyczna

całość

Przybliżenie

mapa konturowa Polski

całość

Przybliżenie