Możemy udostępnić mapę Polski lub jej części w każdej skali, o zakresie treści i postaci graficznej zgodnej
z Państwa oczekiwaniem.

Cechy techniczne map
Treść map
 • plik wektorowy pdf, skalowalny bez utraty jakości
 • plik rastrowy jpg do www
 • licencja na nakład, dzieło lub nieograniczona
 • skala i rozmiar dowolne, od A3 cm do 3 x 3 m i więcej
 • grafika własna lub zgodna z Państwa oczekiwaniem
 • plik jpg do akceptacji przez Państwa
 • druk nakładu mapy papierowej na życzenie
 • podział administracyjny
 • najwyższa aktualność, w tym przebiegu autostrad i dróg ekspresowych
 • pełna treść topograficzna lub okrojona do potrzeb
 • wszystkie miasta i wsie
 • możliwość dodania dowolnej informacji zgodnie z Państwa oczekiwaniem
 • barwy hipsometryczne lub cieniowanie dla gór, na żądanie

Przykładowe mapy, jakie możemy Państwu zaoferować:

.
całość
przybliżenie
mapa Polski 1:250 000
– rozmiar 3,22 x 2,92 m

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:300 000
– rozmiar 2,70 x 2,45 m

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:400 000
– rozmiar 2,0 x 1,8 m

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:500 000
– rozmiar 1,51 x 1,37 m

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:700 000
– rozmiar 1,16 x 1,06 m

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:1 000 000
– rozmiar 84 x 67 cm

całość

Przybliżenie

mapa Polski 1:2 000 000
– rozmiar 40 x 35 cm

całość

Przybliżenie

mapa luksusowa
– rozmiar 2,79 x 2,45 m

całość

.
całość
przybliżenie
mapa administracyjna
Polski

całość

Przybliżenie

mapa administracyjna
Polski – powiaty

całość

Przybliżenie

mapa administracyjno-
-drogowa Polski

całość

Przybliżenie

mapa drogowa Polski

całość

Przybliżenie

mapa autostrad i dróg
ekspresowych

całość

Przybliżenie

mapa Polski dla
samochodów ciężkich

całość

Przybliżenie

mapa fotoradarów
w Polsce

całość

Przybliżenie

mapa kolejowa Polski

całość

Przybliżenie

mapa kodów pocztowych

całość

Przybliżenie

mapa szpitali w Polsce

całość

Przybliżenie

mapa dróg wodnych
w Polsce

całość

Przybliżenie

mapa Lokalnych Grup
Rybackich

całość

Przybliżenie

mapa obciążenia wiatrem
i śniegiem

całość

Przybliżenie

mapa fizyczna Polski

całość

Przybliżenie

mapa fizyczno-drogowa
Polski

całość

Przybliżenie

mapa cieniowana Polski

całość

Przybliżenie

mapa ochrony przyrody w Polsce

całość

Przybliżenie

mapa konturowa Polski

całość

Przybliżenie