Obszerny zasób gotowych map i dostęp do aktualnych baz danych dają możliwość udostępnienia Państwu podkładu kartograficznego do portalu internetowego. W stosunku do map światowych dostawców, funkcjonujących na rynku, będzie się wyróżniał ilością treści, aktualnością i wiarygodnością. Oraz oryginalnością na tle Państwa konkurencji.

Cechy techniczne map
Treść map
  • plik rastrowy jpg, bmp, png, tiff, z georeferencją
  • rozdzielczość stosowna do wyświetlania map w portalach, tj. 180 dpi lub lepsza
  • system WGS-84 lub GoogleMaps, odwzorowanie Polska92, UTM, Mercator lub inne wg potrzeb
  • możliwość pomniejszania map
  • możliwość korelacji z ogólnie dostępnymi mapami darmowymi
  • możliwość wyświetlania dowolnych danych przestrzennych, w tym plików KML, KMZ, GPX i in.
  • pełna treść topograficzno-turystyczna, odpowiadająca skali 1:50 000
  • możliwość dodania nowych warstw treści lub usunięcia zbędnych
  • plastyczne cieniowanie i poziomice, gęsta sieć dróg i zabudowy, mnóstwo nazw, pełna treść turystyczna

Przykładowe portale z rozwiązaniami, jakie możemy Państwu zaoferować:

mapa-turystyczna.pl

całość

www.twojebieszczady.pl

całość

Planeta Gór

całość