Wydawnictwo Kartograficzne Polkart powstało w 1989 r., jest firmą prywatną. Od początku specjalizuje się w opracowywaniu, wydawaniu i sprzedaży map, planów i atlasów.
Pierwszym dziełem firmy był Atlas dla najmłodszych, wydany w 1990 r. wspólnie z PEGiK Geokart przy współudziale NOWEj. Cechą charakterystyczną dzieła był wielki format i gruba tektura. To pierwszy tego typu atlas w Polsce.
Następny atlas został opracowany w latach 1994–97. Był to Atlas świata dla szkoły średniej, wydany wspólnie z Geokart-International i NOWĄ. Jego cechą charakterystyczną była oprawa w postaci segregatora, umożliwiająca wyjmowanie, przestawianie oraz uzupełnianie stron.
Kolejne opracowania to atlasy dla Wydawnictwa M. Rożak, Atlas Polski do III kl. gimnazjum (1999 r.) oraz Atlas do przyrody (2001 r.). Następne były dwa atlasy do przyrody Wydawnictwa Edukacyjnego Żak, część 1 w 2001 r. i część 2 w 2002 r.
Równolegle, od 1997 r. w firmie zaczęła powstawać Rodzina map tatrzańskich, podhalańskich i pienińskich, wydawanych wspólnie z Sygnaturą. Pierwszy był Tatrzański Park Narodowy w skali 1:25 000, wydany w 1998 r., wielokrotnie nagradzany. Jego mutacja to mapa zimowa Tatr polskich przygotowana dla Komitetu Kandydatury Zakopanego do olimpiady w 2006 r. W 1999 r. powstał plan Zakopanego w skali 1:12 500 i mapa Pienińskiego Parku Narodowego w skali 1:25 000. W 2001 r. mapa Tatr została poszerzona o Tatry Wysokie – skala 1:25 000, nagroda – a rok później pojawiła się bliźniaczka w postaci Tatr Zachodnich. Także w 2002 roku została wydana mapa Tatr i Podhala – nagroda – w skali 1:50 000. W 2003 pojawiła się na rynku mapa Dookoła Tatr, Orla Perć oraz Słowacki Raj.
Rok 2004 to oprócz mapy Podhala, Spiszu i Orawy cała nowa seria map zwana Rodziną beskidzką. Kolejne nagrody otrzymaliśmy w 2005 za Atlas Tatr, w 2007 za słowacką wersję mapy Tatr Wysokich i w 2009 roku za Atrakcje Pogranicza Polsko-Słowackiego. Seria Rodziny Beskidzkiej była konsekwentnie poszerzana, o Beskid Wyspowy w 2006 roku i Beskid Niski w 2009 roku.
W 2013 roku na rynku pojawiła się trzecia grupa map, tj. Rodzina Sudecka. Jest ona złożona z 8 tytułów, pokrywających praktycznie całe Sudety polskie i znaczną część czeskich. Są to mapy dwustronne, mocno się zazębiające terytorialnie.
W 2013 roku wykonaliśmy na zlecenie GUGiK urzędową mapę polityczną świata pt. Świat – państwa i terytoria niesamodzielne 2013. Kolejną pracą dla GUGiK była Wstępna koncepcja Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej; zorganizowaliśmy zespół naukowców, kartografów, którzy przygotowali to opracowanie pod koniec 2014 roku. Miejmy nadzieję, że będzie miało dalszy ciąg. Ostatnią wielką pracą był Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona zredagowany od strony kartograficznej przez nasz zespół wspólnie z Sygnaturą. Koniec 2015 roku to także schematy komunikacji miejskiej, narysowane na zlecenie ZTM w Warszawie, do powieszenia na przystankach autobusowych i tramwajowych.
Rok 2016 i 2017 to szereg map ściennych, m.in. dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwa Rozwoju, wielu firm i osób prywatnych.
Wydawnictwo angażuje się w realizację równocześnie opracowań o różnym charakterze. Są to mapy do czasopism i podręczników, mapy turystyczne, mapy podręczne, mapy Polski w najróżniejszych wersjach, mapy państw, Europy i Świata, mapy powiatów, gmin i szereg innych. W pracy są wykorzystywane nowoczesne narzędzia GIS, najnowocześniejsze na świecie oprogramowanie kartograficzne Cartographer, bazy danych przestrzennych, modele terenu, w tym pochodzące ze skanowania LIDAR i ortofotomapy.

Świat