Oprócz atlasów szkolnych podejmujemy się także opracowywania atlasów tematycznych

Cechy techniczne map
Treść map
  • pliki pdf, ai lub cdr, tiff, shp
  • format strony przeważnie A2, mapy mogą zajmować podwójną stronę, może też być po kilka mniejszych map na jednej stronie
  • przenosimy pełne prawa autorskie na Państwa
  • kolorystyka i czcionki dopasowane do całości dzieła, ustalone w ścisłej konsultacji z grafikiem klienta
  • kilkaset tematów z zakresu geografii fizycznej, gospodarczej i społecznej
  • mapy historyczne i polityczne
  • obrazy satelitarne i mapy topograficzne
  • skorowidz nazw geograficznych
  • fotografie, rysunki, schematy i diagramy – powiązane z mapami
  • szczegółowość i czytelność dopasowana do możliwości odbiorcy

Przykładowe rozwiązania atlasowe, wykonane przez nas ostatnio:

Wstępna koncepcja
Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej

GUGiK, projekt

całość

Przybliżenie

Przybliżenie

Przybliżenie

Przybliżenie

Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona

Tatrzański Park Narodowy,
sprzedaż atlasu jest prowadzona przez TPN

całość

Przybliżenie

Przybliżenie

Przybliżenie

Przybliżenie